Разработва се национална научна програма в областта на изкуствения интелект

2,5 млрд. евро за разработки в сферата на изкуствения интелект са заложени в програма "Цифрова Европа"